[23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Go down

[23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by Rainie on Thu Sep 23, 2010 1:21 am

T?a ?? "T?p ??c bi?t m?ng l? Chuseok" m?c dù v?i ý t??ng ??c ?áo là t?p kinh d? ??c bi?t trong mùa hè nh?ng nhìn chung, WGM tu?n này ???c phát sóng v?i nhi?u ?i?m ?áng th?t v?ng. Vi?c s?p x?p l?ch làm vi?c là r?t khó kh?n nh?ng t?t c? các idol b?n r?n c?a chúng ta ?ã cùng nhau t?p h?p l?i ???c ?? ghi hình, và c?ng r?t nhi?u n? l?c ?? t?o nên m?t khu tr??ng b? hoang, nh?ng t?t c? nh?ng ?i?u ?ó d??ng nh? là ch?a ??. Nh?ng ti?ng hét ???c t?o ra trong su?t t?p kinh d? th?c s? ?ã xóa s?ch ?i?m ??c bi?t c?a WGM, ?ó là s? hài h??c và h?p d?n. B?i t?t c? các c?p ?ôi khi t? h?p l?i thì ??u ch? ngh? ??n vi?c chu?n b? cho cu?c ?ua, cá tính c? h? b? che khu?t m?t. Chính vì th?, cho dù ???c ??t tên là t?p ??c bi?t thì show di?n ngày hôm ?ó th?t ng? ng?n.

Nh?ng trong nh?ng ?i?u t? nh?t, khó hi?u ?ó, v?n có nh?ng ?i?m thú v?. ?ó là s? xu?t hi?n ??y quy?n l?c và kh? n?ng thích ?ng trong các show gi?i trí c?a c?p ?ôi ?o bên nhau ?ã ???c m?t n?m, nh?ng ng??i ?óng vai trò quan tr?ng trong b?a ti?c c?a WGM, Jo Kwon và Ga In hay còn g?i là Adam couple.

B?n có th? th?y s? khác bi?t ?ó khá rõ ràng, b?i trong nh?ng hành ??ng cá nh?n ???c di?n ra trong b?i c?nh chung r?t ng??ng ng?p thì h? xu?t hi?n r?t ??c bi?t. Trong khi các c?p ?ôi khác ch? ngh? ??n vi?c ?i cùng nhau theo ph??ng án thi?t k? c?a nhóm s?n xu?t, thì AC t?n h??ng nh?ng tình hu?ng và nh?n th?c ???c rõ ?ây là m?t ch??ng trình mang tính ch?t gi?i trí.

Lúc ??u thì s? h?p m?t c?a 3 c?p ?ôi có v? r?t ng??ng ng?p. Cho dù không tính 3 c?p ?ôi (6 ng??i), thêm 1 thành viên c?a CN Blue, Jong Shin v?i t? cách là d?n ch??ng trình, 7 ng??i cùng nhau nh?ng s? k?t n?i và tinh th?n làm vi?c theo nhóm c?a h? có v? r?t g??ng g?o. ? ?ó có Victoria và Seo Hyun ??n t? cùng 1 công ty (SM), Nickhun và Jo Kwon cùng t? JYP, th? nh?ng không d? dàng gì ?? h? th? hi?n s? thân thi?t b?i h? còn ph?i t?p trung vào m?i quan h? v?i ng??i ch?ng/ v? ?o c?a mình. Và Jong Shin, ng??i ???c m?i t?i làm MC, c?ng là ng??i h??ng d?n cho các c?p v? ch?ng thì qu? th?t là y?u t? ít hài h??c nh?t. YongSeo couple, ?ôi mà ???c trông ??i nhi?u là s? c?i thi?n ???c s? ng??ng ng?p , c?ng không có m?t b??c ti?n nào ?áng k?. T?t c? h? ??u là nh?ng c?p ?ôi idol nh?ng th?t khó làm vi?c cùng nhau và ???ng nhiên khó t?o ???c s? hài hòa c?n có trong show di?n.


Th? nên nh?ng th? lo?i t? h?p m?t cách ng??ng ng?u nh? th? này, ai ?ó v?i kh? n?ng ?ã ???c ch?ng minh là ng??i r?t c?n thi?t ?? t?o ra nh?ng ti?ng c??i và nh?ng ?i?u b?t ng?, ?? t?o ra nh?ng ?i?m nh?n, s? ki?n nh? giúp xóa ?i s? e ng?i. ?I?u này c?ng giúp MC có th? ?i?u khi?n ???c các tính hu?ng. AC ?ã th? hi?n ???c quy?n l?c m?nh m? c?a mình ??i v?i t?t c? các ?i?u này. Có th? nh?ng c?p còn l?i quá b?n r?n ?? th?c hi?n nhi?m v? nên không th? ?? tâm t?i.


B?n có th? t? nh?n ra h?t nh?ng ?i?u v?a nêu n?u b?n xem k? show WGM t?p tu?n tr??c, m?i kho?nh kh?c mà nh?p ?i?u show có v? ch?m, Jo Kwon l?i s? d?ng ?i?u kkap c?a mình ?? khi?n Ga In c??i, ng??i v?n r?t chic nh?ng th?c ra l?i y?u ?u?i (th? ch?t), giúp cô ?y th? hi?n cá tính nhi?u h?n. ?ó c?ng l?i là Jo Kwon khi anh ?y v??t ra kh?i nh?ng gì mà h? ???c thi?t k? ?? làm, hai ng??i h? là c?p ?ôi duy nh?t có nh?ng ph?n ?ng tích c?c. AC quá khác bi?t so v?i các c?p ?ôi "ngoan hi?n" tham gia và hoàn toàn ?? tâm vào ch? các trò ch?i .?ây là lý do c? hai ng??i ?ó ?ã cho th?y ???c màu s?c riêng và t? hào v? cá tính c?a b?n thân t?ng ng??i.


?ó là s?c m?nh c?a c?p ?ôi ?ã tham gia vào WGM ???c 1 n?m. H? ??n gi?n là ?? giành cho nhau, m?i quan h? ph?c t?p nh?ng ??y ng?t ngào c?a h? qu?n hút ng??i xem. S? thông minh ?ang ng??ng m? c?a c?p ?ôi tr? này giúp h? hi?u ???c nh?ng yêu c?u trong m?t show di?n, nh?ng kì v?ng c?a khán gi? và c? cách ?? làm hài lòng nhau. Cho dù ?ó là T?p ??c bi?t v? th? thao hay kinh d? ?i ch?ng n?a, vì dù sao b?n ch?t v?n là WGM nên Jo Kwon và Ga In ?ã hi?u ?i?u gì là c?n thi?t và c? g?ng ?? hoàn thi?n nh?ng ph?n thi?u sót.


Hi?n gi?, AC ?ã xu?t hi?n trên WGM ?c 1 n?m, cùng thu âm, quay hình các ch??ng trình t?p k? khác, th?m chí còn di?n xu?t cùng nhau trong 1 b? phim sitcom. Hình nh? h? ?ã làm m?i ?i?u có th? và m?i ng??i v?n còn trông ??i ? 2 ng??i nhi?u h?n. H? xu?t hi?n r?t th?c, có cá tính,s?ng ??ng ?i?u c?n nh?t trong các ch??ng trình gi?i trí. K? c? khi có thành viên nào ? m?t nhóm nh?c n?i ti?ng ???c ghép ?ôi m?i, tham gia show r?i tr? trành m?t c?p Khoai lang khác ?i ch?ng n?a, hi?n gi?,xét cho cùng, WGM v?n ch? là v?
Adam couple và nh?ng ng??i b?n

Source: suzelle @soompi

Trans: hinnungninh@iamvn.news
Reup by: Rainie@Adamcouplevn
Được sửa bởi Rainie ngày Thu Sep 23, 2010 9:02 pm; sửa lần 3.
Keep Smiling together

[center] afro afro afro afro afro
♥️•---KKap ♥️ Line=†╚σve 4ever†---•♥️
++Adam Couple Fighting++
[/center]
avatar
Rainie
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 61
Join date : 22/09/2010
Age : 29
Đến từ : Hoang Cung Thác Loạn

Xem lý lịch thành viên http://adamcouplevn.4umer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by bb21wgttt on Thu Sep 23, 2010 5:25 am

bài viết này chính xác đến tận 100 phần trăm lun
nghe mà thấy vui ghê
WGM chỉ là của AC mà thui
Razz

bb21wgttt
Newbie
Newbie

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 21/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by pitae_pichue on Thu Sep 23, 2010 12:53 pm

bài viết hoàn toàn chính xác
cám ơn bạn đã dịch nha
đúng là xem wgm thì chỉ có Adam Couple là đỉnh nhất
ko bao giờ làm cho người khác cảm thấy chán.hoàn toàn đúng khi nói wgm là chương trình AC và ~ người bạn
avatar
pitae_pichue
Newbie
Newbie

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 22/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by sunflower on Thu Sep 23, 2010 8:25 pm

Chuyện, Adam couple luôn là số 1 mà!!! Chỉ buồn một cái là ai cũng biết WGM trở lại thời hoàng kim nhờ Adam mà cuối cùng giờ bị đối xử tệ quá, cut lên cut xuống T.T

sunflower
Newbie
Newbie

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 23/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by jokwongain on Thu Sep 23, 2010 9:52 pm

cái nay chuẩn xác quá
nếu không có ba má
chắc cái tập này ẻ nhạt kinh khủng luôn
MBC nên cảm ơn ba má vì điều đó
avatar
jokwongain
Newbie
Newbie

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 21/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by kun_nci94 on Sat Sep 25, 2010 9:08 pm

WGM tăng rating là nhờ adam mà afro
cầu mong MCB tăng thời lượn phát sóng lên chút đỉnh nữa thôi mình cũng mãn nguyện rồi hehe.
Lúc trước coi cũng thỏa mãn mà mầy bữa nay coi đc có tí xíu ahh T__T
avatar
kun_nci94
Newbie
Newbie

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 25/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by Jimmie on Sat Sep 25, 2010 9:56 pm

bài này đánh giá chuẩn^^
mình cũng ko muốn so sánh sợ phạm vào rule, nên chỉ đề cập đến adam thôi
thực sự mà nói dù adam có ít thời gian chiếu nhất, nhưg cũng là lúc mình cười nhiều nhất trong suốt cả cái ep dài ơi là dài ấy.
Adam khác biệt ^^ đến cả ma cũng phải cười nữa Smile) kkap ở mọi lúc mọi nơi.
Cái quan trọng là cả Jo Kwon và Ga In đều thích ứng nhanh, không ngại hỏng hình tượng idol, vượt qua mọi rào cản để tự nhiên đến với nhau nhất. ko có một cảm giác nào là giả hết
còn cảm tưởng như 2 đôi kia vẫn giữ ý quáSmile sợ mất fans hay sao í.
M cũg ko có ý gì khác, nhưg từ trc đến giờ Adam vẫn luôn là linh hồn của WGM 2^^ (các đôi kia cũg rất hay nhưg chưa đặc biệt bằng adam)[b]♥️[/b] YG LOVER [b]♥️[/b]
Jo Kwon [b]♥️[/b] Ga In
avatar
Jimmie
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 47
Join date : 22/09/2010
Age : 23
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/van.nghong

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by thuylinh_hero on Sat Sep 25, 2010 10:34 pm

nền công nghiệp điện ảnh của Hàn quả là khiến ng ta bất ngờ...
có những chuyện mà chỉ có ng trong cuộc mới hiểu đc
có những chuyện bị lấp liếm và giấu kín...sẽ chẳng thế nào hiểu đc nếu bạn kô pải ng trong ngành...
đằng sau mỗi thành công của 1 ng làm điện ảnh đều là cả 1 con đg khắc nghiệt mà bạn pải lạnh lùng can trường mới có thể đứng vững
WGM cũng chỉ là 1 trong những trường hợp như thế...
avatar
thuylinh_hero
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

Tổng số bài gửi : 38
Join date : 21/09/2010
Age : 29
Đến từ : Hà Nội đông dân

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by HuyềnChju on Sat Sep 25, 2010 11:07 pm

đọc xong chỉ còn biết thốt lên 1 câu
chuẩn ko cần chỉnh, chỉnh là hỏng
quyền lực của show wgm đã nằm trong tay adam couple
adam couple là nhất =))
avatar
HuyềnChju
Newbie
Newbie

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 21/09/2010
Age : 24
Đến từ : SHINee World and ADAM Couple's House ^^

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by lee sung ran on Sun Sep 26, 2010 11:37 am

chuẩn lun.adam là số 1 ^^
khuntoria kug ko bằng,còn khoai lag xem chẳng thấy vị j
sr vì mih nói vậy ná.nhưng mih chỉ nói sự thật thui
avatar
lee sung ran
Newbie
Newbie

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 22/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by ng0s2dd on Sat Nov 27, 2010 8:17 pm

Ôi.e i* Adam lắm ế :*
bài này hay lắm...
adam là ở đẳng cấp khác r-` Smile~
mấy đôi kia xem giả tạo lắm Sad

ng0s2dd
Newbie
Newbie

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 27/11/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by yoite on Wed Dec 08, 2010 9:56 pm

uh cong nhan may doi kja nhjn gja tao kjh nhat la cap doi khoai lang y' nhjn may dua cua snsd chan chet(sr neu co j dong cham) chi co AC la tuyet voi thoi.hu'hu' AC 4ever
avatar
yoite
Newbie
Newbie

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 25
Đến từ : ha noi

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by meoconat on Sun Jan 02, 2011 1:10 pm

iu AC vô đối lun,
mấy đôi còn lại quả là chán, chỉ có AC là nhất
iu AC quá cheers
avatar
meoconat
Newbie
Newbie

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 02/01/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [23.09.2010] WGM, Adam couple ở một đẳng cấp khác biệt trong khả năng tham gia các show giải trí

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết